Castiga Un Netbook Smailo Easypc!

Regulamentul oficial al campaniei "Castiga un netbook EasyPC!" 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comerciala AROBS Transilvania Software SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Donath 11, Nr. 48, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu numarul J12/1845/1998, cod de inregistrare fiscala RO 11291045. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, care este obligatoriu pentru toti participantii.
2. DURATA CAMPANIEI
2.1 Campania va incepe la data de 30 martie 2010 si se va incheia la data de 30 aprilie 2010. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei.
3. PARTICIPANTII
3.1 Pot participa la aceasta campanie toate persoanele fizice de cetatenie romana, avand domiciliul in Romania si varsta de cel putin 18 ani la data tragerii.
3.2 Nu au dreptul de participare la aceasta campanie reglementata prin prezentul regulament angajatii Organizatorului si rudele acestora pana la gradul II.
3.3 Participarea la aceasta campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului regulament, precum si obligativitatea respectarii acestuia.
3.4 Participantii declarati castigatori accepta sa le fie publicat numele pe www.smailo.ro si, daca este necesar, si in alte medii de informare. De asemenea, castigatorii accepta sa fie mediatizati (inclusiv prin materiale fotografice) in programele de marketing ale firmei SC AROBS Transilvania Software SRL, cu titlu gratuit.
3.5 Fiecare participant accepta ca datele sale personale sa fie procesate pe durata concursului. Datele vor ramane confidentiale si nu vor fi transferate in afara AROBS Transilvania Software. AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate in scopuri publicitare.
4. PREMIILE CAMPANIEI
4.1 In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii: 1 Netbook Smailo EasyPC conform Sectiunii 5 din prezentul Regulament. Organizatorul campaniei va asigura transportul premiului la adresa confirmata de castigator. Aceste premii pot fi castigate de oricare dintre participanti prin completarea informatiilor solicitate conform Sectiunii nr. 5 din prezentul Regulament.
Valoarea totala a Premiilor este de 306 EUR inclusiv TVA.
4.2 Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiile mentionate mai sus si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora.
4.3 Regulamentul de participare/ desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
5. MECANISMUL PROMOTIEI
5.1 Pentru aceasta campanie, participantul trebuie sa intre pe site-uri-le AROBS si sa completeze "Chestionarul" de la sectiunea Homepage.
5.2 Participantii raspund de corectitudinea datelor expediate. Datele furnizate vor permite informarea participantilor asupra premiilor castigate. Chestionarele care nu contin toate datele de identificare mentionate si raspunsurile la toate intrebarile nu vor fi validate si nu vor fi luate in considerare la desemnarea castigatorului.
5.4 In cadrul tombolei urmeaza a fi efectuata 1 extragere, la sediul organizatorului, in prezenta unei comisii formate din persoane desemnate de organizator, in data de 03.05.2010, la ora 17.
5.5 Organizatorul nu este in nici un fel raspunzator pentru realitatea datelor inscrise in formularul de participare, aceasta responsabilitate revenind persoanelor care le expediaza. Organizatorul va contacta ori va relationa numai cu persoanele ce vor putea fi identificate potrivit datelor furnizate.
5.6 Pe intreaga durata a organizarii si desfasurarii prezentei campanii si tombole, participantilor nu le este si nu le va fi impusa in contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara.
5.7 Premiile campaniei sunt cele mentionate pe site-ul www.smailo.ro si pe materialele de promovare a campaniei si nu includ impozitele sau alte taxe, cheltuielile de transport sau alte cheltuieli eventual necesare pentru ridicarea premiilor. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare. Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic sau prin e-mail. Premiile nu pot fi transferate sau echivalate in bani. Nu se accepta contestatii de nici un fel. Nu vor exista corespondente legate de concurs.
6. INMÂNAREA PREMIILOR CASTIGATE IN CADRUL TOMBOLEI
6.1 Participantul al carui chestionr a fost declarat castigator va fi contactat telefonic sau prin e-mail de catre AROBS Transilvania Software in perioada 3-31.05. 2010. Extragerea castigatorului va fi filmata si publicata pe site-ul www.smailo.ro.
6.2 Premiul constand in 1 buc Netbook EasyPC Smailo va fi expediat castigatorului prin curier rapid, cu confirmare de primire, in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data validarii participantului castigator, daca acesta inainteaza o solicitare catre AROBS in acest sens. In cazul in care castigatorul nu isi primeste premiul, el/ea va trebui sa anunte prin e-mail sau telefonic firma AROBS Transilvania Software (0264 598 204 sau info@smailo.ro in termen de maxim 5 (cinci) zile de la expedierea premiului, in caz contrar premiul se va pierde.
6.3 Castigatorul poate, de asemenea, ridica premiul printr-un reprezentant imputernicit printr-o procura speciala autentificata. In aceasta situatie, documentele pe care imputernicitul trebuie sa le prezinte pentru ridicarea premiului sunt urmatoarele:
- procura speciala autentificata in original
- actul de identitate al persoanei imputernicite.
In aceasta situatie nu se accepta contestatii referitoare la neridicarea premiilor.
7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
7.1 In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat.
7.2 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Legii nr. 365/2002 privitoare la protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, AROBS Transilvania Software are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza despre ei sau un membru al familiei lor. Scopul colectarii datelor este informarea participantilor si asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing si publicitate ale companiei.
7.3 Pentru participarea la campanile promotionale existente este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a unuia dintre premiile stabilite pentru categoriile castigatoare. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului concursului si determina astfel anularea dreptului de participare la campania promotionala in curs.
7.3 Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, Departamentul Marketing.
7.4 Firma AROBS Transilvania Software nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, nici chiar in urma procesului de transfer sau datorate altor defectiuni tehnice.
7.5 Daca unele din datele participantilor sunt incorecte, participantii au obligatia de a informa Organizatorul in timp util, cat mai curand posibil.
8. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR
8.1 Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere derivand din, sau in legatura cu, litigii de orice natura legate de proprietatea asupra mesajelor trimise prin email sau SMS. De asemenea, organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.
8.2 Impozite si taxe: Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu OG nr 7/2001 aprobata prin legea 493/2002 privind impozitul pe venit aferent tuturor premiilor, pentru respectarea OG 99/2000 aprobata prin Legea 650/2002. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, dupa intrarea acestora in proprietatea participantilor-castigatori cade in sarcina exclusiva a castigatorilor.
9. REGULAMENTUL OFICIAL
9.1 Acest regulament prezinta conditiile pe care doritorii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati admisi ca participanti la campanie. Inscrierea in aceasta campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.
9.2 Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului si pe site-ul de internet www.smailo.ro
9.3 Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa la telefon 0264 598 204 sau la sediul AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.30.
9.4 Firma AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni oficiali daca este necesar. Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de internet a organizatorului (www.smailo.ro ).