[Campanie Incheiata] Titi Aur Si Smailo Te Vor In Gasca Lor De Soferi Responsabili!

Regulamentul campaniei promotionale ""Titi Aur si Smailo te vor in gasca lor de soferi responsabili'

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comerciala AROBS Transilvania Software SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Donath 11, Nr. 48, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu numarul J12/1845/1998, cod de inregistrare fiscala RO 11291045. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. DURATA CAMPANIEI
2.1 Campania va incepe la data de 20 decembrie 2010 si se va incheia la data de 31 ianuarie 2011. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei.

3. PARTICIPANTII
3.1 Pot participa la aceasta campanie toate persoanele fizice de cetatenie romana cu domiciliul in Romania, varsta de cel putin 18 ani la data tragerii si sunt posesori de permis de conducere de minim 6 luni.
3.2 Nu au dreptul de participare la aceasta campanie reglementata prin prezentul regulament angajatii Organizatorului si rudele acestora pana la gradul II.
3.3 Participarea la aceasta campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului regulament, precum si obligativitatea respectarii acestuia.
3.4 Participantul declarat castigator accepta sa ii fie publicat numele pe www.smailo.ro si, daca este necesar, si in alte medii de informare. De asemenea, castigatorul accepta sa fie mediatizat (inclusiv prin materiale fotografice) in programele de marketing ale firmei SC AROBS Transilvania Software SRL, cu titlu gratuit.
3.5 Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata concursului. Datele vor ramane confidentiale si nu vor fi transferate in afara AROBS Transilvania Software. AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate in scopuri publicitare.

4. PREMIILE CAMPANIEI
4.1 In cadrul acestei campanii, premiile oferite de organizator consta in: 5 cursuri de conducere defensiva, in cadrul Scolii de conducere defensiva si pilotaj Titi Aur din Bucuresti. Cursul de conducere defensiva se desfasoara pe parcursul a 2 (doua) zile si consta intr-o parte teoretica (6 ore) si o parte practica (8 ore). Programarile in vederea participarii la cursuri se vor face de comun acord cu castigatorii, in maxim 2 luni de la efectuarea extragerii. Premiile mai sus mentionate sunt atribuite conform Sectiunii 5 din prezentul Regulament. Organizatorul campaniei nu va asigura transportul si nici nu va suporta cheltuieli de masa si cazare pe parcursul celor 2 zile de curs. Acest premiu poate fi castigat de oricare dintre participanti prin transmiterea informatiilor solicitate pe email, fax sau prin SMS conform Sectiunii nr. 5 din prezentul Regulament.
Valoarea totala a Premiilor este de 1000 EUR.
4.2 Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiile mentionate mai sus si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora.
4.3 Regulamentul de participare/ desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

5. MECANISMUL PROMOTIEI
5.1 Pentru aceasta campanie, participantul trebuie sa trimita numarul serial al dispozitivului Smailo achizitionat si datele sale de identificare (nume si prenume, serie BI/CI si numar de telefon) prin email la info@smailo.ro, numar fax 0264598426 sau prin SMS la numarul de telefon 0728 276 271 (tarif normal).
5.2 Pentru participarea la concurs este necesara achizitionarea oricarui sistem de navigatie marca Smailo (Smailo S1000, Smailo S2000, Smailo TS8410, Smailo HD 3.5, Smailo HD 4.3, Smailo HD 4.3 White Edition, Smailo HD 5.0) in perioada 20 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011.
5.3 Participantii raspund de corectitudinea datelor expediate. Datele furnizate vor permite contactarea castigatorului in legatura cu premiul obtinut. Emailurile, faxurile si mesajele SMS care nu indeplinesc toate aceste conditii nu vor fi validate.
5.4 In cadrul tombolei urmeaza a fi efectuata 1 extragere, la sediul organizatorului, in prezenta unei comisii formate din persoane desemnate de organizator, in data de 10 februarie 2011, la ora 16.00.
5.5 Organizatorul nu este in nici un fel raspunzator pentru realitatea datelor inscrise in mesajele SMS sau emailurile primite de la participanti, aceasta responsabilitate revenind persoanelor care le expediaza. Organizatorul va contacta ori va relationa numai cu persoanele ce vor putea fi identificate potrivit datelor din mesaje.
5.6 Pe intreaga durata a organizarii si desfasurarii prezentei campanii si tombole, participantilor nu le este si nu le va fi impusa in contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor Smailo.
5.7 Premiul campaniei este mentionat pe site-ul www.smailo.ro si pe materialele de promovare a campaniei si nu include impozite sau alte taxe, cheltuieli de transport sau alte cheltuieli eventual necesare pentru ridicarea premiului. Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic sau prin e-mail. Premiul nu poate fi transferat sau echivalat in bani. Nu se accepta contestatii de nici un fel. Nu vor exista corespondente legate de concurs.

6. INMÂNAREA PREMIILOR
6.1 Participantii declarati castigatori vor fi contactati telefonic sau prin e-mail de catre AROBS Transilvania Software in 11 februarie 2010, dupa realizarea extragerii.
6.2 Pentru validarea castigatorilor, acestia vor pune la dispozitia organizatorului o copie a facturii/bonului de casa aferente achizitiei produsului Smailo in perioada campaniei si a cartii de identitate. In cazul in care castigatorii nu fac aceasta confirmare, pierd orice drept asupra premiului si nici nu vor primi despagubiri.

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
7.1 In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat.
7.2 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Legii nr. 365/2002 privitoare la protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, AROBS Transilvania Software are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza despre ei sau un membru al familiei lor. Scopul colectarii datelor este informarea participantilor si asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing si publicitate ale companiei.
7.3 Pentru participarea la aceasta campanie promotionala este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a premiului stabilit. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului concursului si determina astfel anularea dreptului de participare la campania promotionala in curs.
7.4 Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor.  Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, Departamentul Marketing.
7.5 Firma AROBS Transilvania Software nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, nici chiar in urma procesului de transfer sau datorate altor defectiuni tehnice.
7.6 Daca unele din datele participantilor sunt incorecte, participantii au obligatia de a informa Organizatorul in timp util, cat mai curand posibil.

8. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR
8.1 Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere derivand din, sau in legatura cu, litigii de orice natura legate de proprietatea asupra mesajelor trimise prin email, fax sau SMS. De asemenea, organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.
8.2 Impozite si taxe: Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu OG nr 7/2001 aprobata prin legea 493/2002 privind impozitul pe venit aferent premiului, pentru respectarea OG 99/2000 aprobata prin Legea 650/2002. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, dupa intrarea acestuia in proprietatea castigatorului cade in sarcina exclusiva a castigatorului.

9. REGULAMENTUL OFICIAL
9.1 Acest regulament prezinta conditiile pe care doritorii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati admisi ca participanti la campanie. Inscrierea in aceasta campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.
9.2 Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului si pe site-ul de internet www.smailo.ro
9.3 Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa la telefon 0264 598 204 sau la sediul AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.30.
9.4 Firma AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni oficiali daca este necesar. Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de internet a organizatorului (www.smailo.ro)