[Campanie Incheiata] Smailo Iti Pune Europa La Picioare!

Cumpara un sistem de navigatie GPS din gama Smailo HD (4.3, 5.0) sau Smailo HDx (5.0 Photo, 5.0 Travel, 7.0 Mondo) in perioada 1 august - 30 septembrie 2011, trimite numarul serial al dispozitivului si datele tale de contact ((nume si prenume, serie BI/CI si numar de telefon) prin email la info@smailo.ro sau prin SMS la numarul de telefon 0728 276 271 (tarif normal) si poti fi fericitul castigator al unuia dintre cele 3 vouchere de calatorie in valoare de 1000 Euro fiecare. Ce mai astepti? Cumpara un GPS Smailo chiar acum! REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE "SMAILO ITI PUNE EUROPA LA PICIOARE!"
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comerciala AROBS Transilvania Software SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Donath 11, Nr. 48, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu numarul J12/1845/1998, cod de inregistrare fiscala RO 11291045. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, care este obligatoriu pentru toti participantii. 2. DURATA CAMPANIEI 2.1 Campania va fi lansata la data de 1 august 2011 si se va desfasura pana la data de 30 septembrie 2011 (inclusiv). Campania se va desfasura numai pe teritoriul Romaniei. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 3.1 Pot participa la aceasta campanie toate persoanele fizice de cetatenie romana cu domiciliul in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inscrierii in Campanie. 3.2 Nu au dreptul de participare la aceasta campanie reglementata prin prezentul regulament angajatii Organizatorului, precum si membrii familiei acestora (sot/sotie, parinti, frati/surori, copii.) 3.3 Participarea la aceasta campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului regulament, precum si obligativitatea respectarii acestuia. 3.4 Participantii declarati castigatori accepta sa le fie publicate numele pe www.smailo.ro si in alte medii de informare. De asemenea, castigatorii accepta sa fie mediatizati (inclusiv prin materiale fotografice) in materialele de marketing ale firmei SC AROBS Transilvania Software SRL, cu titlu gratuit. 3.5 Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata concursului. Datele vor ramane confidentiale si nu vor fi transferate in afara AROBS Transilvania Software. AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate in scopuri publicitare. 4. PREMIILE CAMPANIEI 4.1 In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera castigatorilor 3 premii prin tragere la sorti, constand in cate un voucher de calatorie in valoare de 1000 Euro. Voucherele de calatorie sunt eliberate de agentia de turism Eximtur SA si pot fi folosite pentru achizitionarea de servicii turistice in orice filiala a agentiei. Valabilitate voucherelor este de 1 an de la data eliberarii lor. Premiile mai sus mentionate sunt atribuite conform Sectiunii 5 din prezentul Regulament. Aceste premii pot fi castigate de oricare dintre participanti prin transmiterea informatiilor solicitate pe email, fax sau prin SMS conform Sectiunii nr. 5 din prezentul Regulament. Valoarea totala a Premiilor acordate castigatorilor in cadrul Campaniei este 3000 Euro. 4.2 Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiile mentionate mai sus si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective. 4.3 Regulamentul de participare/ desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. 5. MECANISMUL PROMOTIEI 5.1 Pentru aceasta campanie, participantul trebuie sa trimita numarul serial al dispozitivului Smailo achizitionat si datele sale de identificare (nume si prenume, serie BI/CI si numar de telefon) prin email la info@smailo.ro, numar fax 0264598426 sau prin SMS la numarul de telefon 0728 276 271 (tarif normal). Fiecare numar serial poate fi inscris in concurs o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa. 5.2 Pentru participarea la concurs este necesara achizitionarea oricarui sistem de navigatie marca Smailo HD (Smailo HD 3.5,Smailo HD 4.3, Smailo HD 4.3 White Edition, Smailo HD 5.0, Smailo HDx 5.0 Travel, Smailo HDx 5.0 Photo, Smailo HDx 7.0 Mondo) in perioada 1 august - 30 septembrie 2011. Nu participa la aceasta campanie dispozitivele Smailo HD No Map, achizitionate fara soft de navigatie. 5.3 Participantii raspund de corectitudinea datelor expediate. Datele furnizate vor permite contactarea castigatorilor in legatura cu premiul obtinut. Emailurile, faxurile si mesajele SMS care nu indeplinesc toate aceste conditii nu vor fi validate. 5.4 Tragerea la sorti se va efectua in sistem electronic, din totalul inregistrarilor valide efectuate pe toata perioada campaniei. Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiei organizatoare si va fi asistata de un notar public care va valida operatiunea, prin incheierea unui proces verbal in acest sens. La tragerea la sorti sunt inclusi automat toti participantii care indeplinesc cumulativ conditiile de participare si de validare la campania promotionala, conform Sectiunii 5 din prezentul regulament. Toate cele 3 premii se vor extrage in cadrul tragerii la sorti ce va avea loc in data de 6 octombrie 2011, ora 16.00. 5.5 Organizatorul nu este in nici un fel raspunzator pentru realitatea datelor inscrise in mesajele SMS sau emailurile primite de la participanti, aceasta responsabilitate revenind persoanelor care le expediaza. Organizatorul va contacta ori va relationa numai cu persoanele ce vor putea fi identificate potrivit datelor din mesaje. 5.6 Pe intreaga durata a organizarii si desfasurarii prezentei campanii si trageri la sorti, participantilor nu le este si nu le va fi impusa in contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor Smailo. 5.7 Premiile campaniei sunt mentionate pe site-ul www.smailo.ro si pe materialele de promovare a campaniei si nu includ impozite sau alte taxe, cheltuieli de transport sau alte cheltuieli eventual necesare pentru ridicarea premiului. Castigatorul premiului va fi anuntat telefonic sau prin e-mail. Premiul nu poate fi transferat sau echivalat in bani. Nu se accepta contestatii de nici un fel. Nu vor exista corespondente legate de concurs. 6. ACORDAREA PREMIILOR 6.1 Participantii declarati castigatori vor fi contactati telefonic sau prin e-mail de catre AROBS Transilvania Software in 7 octombrie 2011, dupa realizarea extragerii. 6.2 Pentru validarea castigatorilor, acestia vor pune la dispozitia organizatorului o copie a facturii/bonului de casa aferente achizitiei produsului Smailo in perioada campaniei si a cartii de identitate. In cazul in care castigatorii nu fac aceasta confirmare, pierd orice drept asupra premiului si nici nu vor primi despagubiri. 6.3 Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor oferite in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data confirmarii castigatorilor. Premiile vor fi expediate prin curierat rapid cu confirmare de primire, insotite de un proces verbal de predare-primire. 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 7.1 In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat. 7.2 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Legii nr. 365/2002 privitoare la protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, AROBS Transilvania Software are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza despre ei sau un membru al familiei lor. Scopul colectarii datelor este informarea participantilor si asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing si publicitate ale companiei. 7.3 Pentru participarea la aceasta campanie promotionala este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a premiului stabilit. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului concursului si determina astfel anularea dreptului de participare la campania promotionala in curs. 7.4 Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, Departamentul Marketing. 7.5 Firma AROBS Transilvania Software nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, nici chiar in urma procesului de transfer sau datorate altor defectiuni tehnice. 7.6 Daca unele din datele participantilor sunt incorecte, participantii au obligatia de a informa Organizatorul in timp util, cat mai curand posibil. 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR 8.1 Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere derivand din sau in legatura cu litigii de orice natura legate de proprietatea asupra mesajelor trimise prin email, fax sau SMS. De asemenea, organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii. 8.2 Impozite si taxe: Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 9. REGULAMENTUL OFICIAL 9.1 Acest regulament prezinta conditiile pe care doritorii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati admisi ca participanti la campanie. Inscrierea in aceasta campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia. 9.2 Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului si pe site-ul de internet www.smailo.ro . 9.3 Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa la telefon 0264 598 204 sau la sediul AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.30. 9.4 Firma AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni oficiali daca este necesar. Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de internet a organizatorului (www.smailo.ro).