[Campanie Incheiata] Intra In Cursa Alaturi De Titi Aur!

Ia masa la Restaurantul "La Liga" din Cluj Napoca si ai sansa sa castigi un GPS Smailo! Regulamentul campaniei "Intra in cursa alaturi de Titi Aur!"
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comerciala AROBS Transilvania Software SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Donath 11, Nr. 48, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu numarul J12/1845/1998, cod de inregistrare fiscala RO 11291045. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, care este obligatoriu pentru toti participantii.
2. DURATA CAMPANIEI
2.1 Campania va incepe la data de 21 iunie 2010 si se va incheia la data de 27 iunie 2010. Campania se va desfasura in incinta restaurantului "La Liga" din Cluj-Napoca.
3. PARTICIPANTII
3.1 Pot participa la aceasta campanie toate persoanele fizice de cetatenie romana, avand domiciliul in Romania si varsta de cel putin 18 ani la data tragerii.
3.2 Nu au dreptul de participare la aceasta campanie reglementata prin prezentul regulament angajatii Organizatorului si rudele acestora pana la gradul II.
3.3 Participarea la aceasta campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului regulament, precum si obligativitatea respectarii acestuia.
3.4 Participantul declarat castigator al Marelui Premiu accepta sa ii fie publicat numele pe www.smailo.ro si, daca este necesar, si in alte medii de informare. De asemenea, castigatorul accepta sa fie mediatizat (inclusiv prin materiale fotografice) in programele de marketing ale firmei SC AROBS Transilvania Software SRL, cu titlu gratuit.
3.5 Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata concursului. Datele vor ramane confidentiale si nu vor fi transferate in afara AROBS Transilvania Software. AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate in scopuri publicitare.
4. PREMIUL CAMPANIEI
4.1 In cadrul acestei campanii, premiile oferite de organizator la finalul campaniei consta in: 5 postere cu calendarul etapelor Campionatului National de Raliuri 2010 si autograful pilotului Titi Aur si Marele Premiu - un sistem de navigatie Smailo TS8410 cu harta Romaniei. Premiile mentionate mai sus sunt atribuite conform Sectiunii 5 din prezentul Regulament. Aceste premii pot fi castigate de oricare dintre participanti conform Sectiunii nr. 5 din prezentul Regulament.
Valoarea totala a Premiilor este de 150 EUR.
4.2 Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiul mentionat mai sus si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestuia.
4.3 Regulamentul de participare/ desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
5. MECANISMUL PROMOTIEI
5.1 Pentru aceasta campanie, participantul trebuie sa raspunda corect la intrebarea inscrisa pe talonul de concurs "Care este GPS-ul preferta de Titi Aur? si sa completeze toate datele de identificare solicitate (nume si prenume, numar de telefon, adresa de email) pe verso-ul talonului de concurs.
5.2 Participantii raspund de corectitudinea datelor inscrise pe talonul de concurs. Datele furnizate vor permite contactarea castigatorilor in legatura cu premiile obtinute. Taloanele de concurs care nu indeplinesc toate aceste conditii nu vor fi validate.
5.3 In cadrul tombolei urmeaza a fi efectuate 6 extrageri, la sediul organizatorului, in prezenta unei comisii formate din persoane desemnate de organizator, in data de 28 iunie, la ora 16.00.
5.4 Organizatorul nu este in nici un fel raspunzator pentru realitatea datelor inscrise pe taloanele de concurs, aceasta responsabilitate revenind persoanelor care le completeaza. Organizatorul va contacta ori va relationa numai cu persoanele ce vor putea fi identificate potrivit datelor din taloane.
5.5 Pe intreaga durata a organizarii si desfasurarii prezentei campanii si tombole, participantilor nu le este si nu le va fi impusa in contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirect.
5.6 Premiile campaniei sunt mentionate pe site-ul www.smailo.ro si pe materialele de promovare a campaniei si nu includ impozite sau alte taxe, cheltuieli de transport sau alte cheltuieli eventual necesare pentru ridicarea premiului. Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic sau prin e-mail. Premiile nu pot fi transferate sau echivalate in bani. Nu se accepta contestatii de nici un fel. Nu vor exista corespondente legate de concurs.
6. INMÂNAREA PREMIULUI
6.1 Participantii declarati castigatori vor fi contactati telefonic sau prin e-mail de catre AROBS Transilvania Software in 28 iunie 2010, dupa realizarea extragerii.
6.2 Pentru validarea castigatorului Marelui Premiu, acesta va pune la dispozitia organizatorului o copie a cartii de identitate.
6.3 Premiile vor putea fi ridicate de la sediul firmei AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu 9 mezanin de luni pana vineri, intre orele 9-17.
7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
7.1 In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat.
7.2 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Legii nr. 365/2002 privitoare la protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, AROBS Transilvania Software are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza despre ei sau un membru al familiei lor. Scopul colectarii datelor este informarea participantilor si asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing si publicitate ale companiei.
7.3 Pentru participarea la aceasta campanie promotionala este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a premiului stabilit. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului concursului si determina astfel anularea dreptului de participare la campania promotionala in curs.
7.4 Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, Departamentul Marketing.
7.5 Firma AROBS Transilvania Software nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, nici chiar in urma procesului de transfer sau datorate altor defectiuni tehnice.
7.6 Daca unele din datele participantilor sunt incorecte, participantii au obligatia de a informa Organizatorul in timp util, cat mai curand posibil.
8. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR
8.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele care contin date incorecte si/sau incomplete, pentru taloanele deteriorate sau nedepuse in urna in termenul stabilit prin prezentul regulament.
8.2 Impozite si taxe: Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu OG nr 7/2001 aprobata prin legea 493/2002 privind impozitul pe venit aferent premiului, pentru respectarea OG 99/2000 aprobata prin Legea 650/2002. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, dupa intrarea acestuia in proprietatea castigatorului cade in sarcina exclusiva a castigatorului.
9. REGULAMENTUL OFICIAL
9.1 Acest regulament prezinta conditiile pe care doritorii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati admisi ca participanti la campanie. Inscrierea in aceasta campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.
9.2 Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului si pe site-ul de internet www.smailo.ro
9.3 Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa la telefon 0264 598 204 sau la sediul AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.30.
9.4 Firma AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni oficiali daca este necesar. Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de internet a organizatorului (www.smailo.ro)