[Campanie Incheiata] EXIMTUR Si SMAILO Te Ghideaza In Vacanta!

Iti oferim 6 GPS-uri Smailo HD cu harta  Intregii Europe. Achizitioneaza in perioada 1 martie - 31 august 2012 cel putin un produs turistic (vacanta in tara sau strainatate bilet de avion) de la oricare din agentiile EXIMTUR sau prin intermediul site-ului www.eximtur.ro si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre cele 6 GPS-uri Smailo HD 4.3 Full Europa.
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE " EXIMTUR ÅS SMAILO TE GHIDEAZA‚ IN VACANTA‚" Art.1. Organizatorii campaniei promotionale " EXIMTUR ÅS SMAILO TE GHIDEAZA‚ IN VACANTA‚" sunt S.C. EXIMTUR S.R.L., cu sediul in Cluj Napoca, str. N.Stanescu nr. 16-18, judetul Cluj, numar de ordine in Registrul Comertului J12/1029/1993, Cod Unic de Inregistrare RO 3553943, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Arad si Suceava, reprezentata prin Lucia Morariu - Director General, si S.C. AROBS Transilvania Software S.R.L., cu sediul in Cluj Napoca, Str Donath Nr 11, Ap.28, inregistrata la registrul comertului cu nr. RO 11291045, avand cod unic de inregistrare J12/1845/1998, legal reprezentata prin Valentin Mudura, in calitate de Director Executiv. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor cuprinse in prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Art.2. Durata campaniei promotionale. Campania va incepe la data de 1 martie si se va incheia la data de 31 august 2012. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei. Art. 3. Dreptul de participare La promotie au dreptul de a participa persoane fizice, care au implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza in perioada 1 martie - 31 august 2012 cel putin un produs turistic (vacanta in tara sau strainatate bilet de avion) de la oricare din agentiile EXIMTUR, facturat ca atare. Fiecare persoana poate participa cu cate o factura pentru fiecare produs turistic achizitionat la extragerea lunii in care a facut achizitia. Pot participa la aceasta campanie toate persoanele fizice de cetatenie romana, avand domiciliul in Romania si varsta de cel putin 18 ani la data tragerii. Nu au dreptul de participare la aceasta campanie reglementata prin prezentul regulament angajatii Organizatorilor si rudele acestora pana la gradul IV. Participantii declarati castigatori accepta sa le fie publicat numele pe www.eximtur.ro si, daca este necesar, si in alte medii de informare. Art. 4. Premiile campaniei promotionale vor fi oferite prin tragere la sorti si constau in: - 6 aparate GPS Smailo HD 4.3 Full Europa" Organizatorul campaniei se obliga sa trimita castigatorilor premiile, asumandu-si toate cheltuielile de expediere. Valoarea totala neta a premiilor este de 3054 ron TVA inclus. Art. 5. Mecanismul campaniei publicitare. Pentru aceasta campanie, participantul trebuie sa cumpere o vacanta sau un bilet de avion de la oricare dintre sediile Eximtur din tara sau prin intermediul site-ului www.eximtur.ro. Serviciile vor fi facturate ca atare. Participantii raspund de corectitudinea datelor furnizate agentilor care intocmesc facturile. Datele furnizate vor permite informarea participantilor asupra premiilor castigate. In cadrul tombolei urmeaza a fi efectuate 6 extrageri electronice, la sediul Organizatorului, in data de 3 sau 5 a fiecarei luni (aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie). Organizatorul nu este in nici un fel raspunzator pentru realitatea datelor inscrise pe factura, aceasta responsabilitate revenind persoanelor care le furnizeaza. Organizatorul va contacta ori va relationa numai cu persoanele ce vor putea fi identificate potrivit datelor furnizate. Premiile campaniei sunt cele mentionate in prezentul regulament si pe materialele de promovare a campaniei. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare. Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic sau prin e-mail. Premiile nu pot fi transferate sau echivalate in bani. Art. 6. Procedura tragerii la sorti. Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor promotiei se va realiza prin extragerea electronica a 6 numere dintre numerele facturilor existente in baza de date, emise in fiecare luna calendaristica (martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august) intre prima si ultima zi a lunii respectiv, pe persoane fizice care au cumparat un bilet de avion sau o vacanta, in Romania sau in strainatate. Va exista astfel cate 1 castigator aferent fiecarei luni de campanie. Extragerile vor avea loc dupa cum urmeaza: - 05 aprilie 2012 pentru cumparatorii din perioada 01-31 martie 2012 - 03 mai 2012 pentru cumparatorii din perioada 01-30 aprilie 2012 - 05 iunie pentru cumparatorii din perioada 01-31 mai 2012 - 05 iulie pentru cumparatorii din perioada 01-30 iunie 2012 - 03 august pentru cumparatorii din perioada 01-31 iulie 2012 - 05 septembrie 2012 pentru cumparatorii din perioada 01-31 august 2012 Tragerea la sorti se va desfasura la sediul Eximtur din Cluj-Napoca, Str. Nichita Stanescu nr.16- 18 in prezenta unei comisii formate din: - Director general adjunct EXIMTUR, - Director economic EXIMTUR, - Director marketing-comercial EXIMTUR, - Director marketing AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE, - un participant la promotie care va fi contactat in perioada 15- 25 august 2012. Art. 7. Castigatorii vor fi anuntati telefonic sau pe email in termen de 7 zile lucratoare de la data tragerii la sorti , precum si pe site-ul Agentiei, www.eximtur.ro. Acestia trebuie sa trimita, pentru confirmare, o copie dupa cartea de identitate in termen de 15 zile de la data la care au fost anuntati. In cazul in care castigatorii nu fac aceasta confirmare, pierd orice drept asupra premiului si nici nu vor primi despagubiri. Art. 8. Regulamentul promotiei. Regulamentul promotiei poate fi consultat in sediile Eximtur, sau pe site, www.eximtur.ro. Art. 9 Taxe si impozite. Furnizorul premiilor- AROBS Transilvania Software- se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile nete obtinute de catre castigatori (cf. Art. 4), conform Legii nr. 571 / 2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Art. 10. Litigii. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente. Art. 11. Intreruperea campaniei promotionale Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului cu conditia prealabila a anuntarii publicului intr-unul din cotidienele nationale. Art. 12. Diverse. Prin inscrierea la promotia " EXIMTUR ÅS SMAILO TE GHIDEAZA‚ IN VACANTA‚" participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 17 septembrie 2012. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Art. 13. Prelucrarea datelor personale. Inscrierea la promotie in scopul participarii prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia, inclusiv in ceea ce priveste publicarea datelor de identitate, organizatorul urmand a respecta dispozitiile Legii nr. 677 / 2001. Prezenta promotie se deruleaza in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Toate persoanele carora le este adresata aceasta promotie isi pot exercita fata de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite in acest sens de Legea nr.677/2001, articolele 12-15, dar fara a se limita la drepturile mentionate de aceste articole: L 677/2001 - ART. 12 Informarea persoanei vizate (1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective: a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul b) scopul in care se face prelucrarea datelor c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii. (2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective: a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul b) scopul in care se face prelucrarea datelor c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare. (4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege. L 677/2001 - ART. 13 Dreptul de acces la date (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi. (2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. (3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2). (4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata. (5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv. (6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare. L 677/2001 - ART. 14 Dreptul de interventie asupra datelor (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. (3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2). L 677/2001 - ART. 15 Dreptul de opozitie (1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. (2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. (3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. (4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3). Operator : S.C. EXIMTUR SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nichita Stanescu nr.16, judetul Cluj, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Arad si Suceava reprezentata prin Lucia Morariu - Director General. Scopul operatiunilor de prelucrare a datelor de catre operatorul EXIMTUR SRL este promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice, prin mijloace de marketing direct. Datele colectate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail. Datele prelucrate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail. Datele prelucrate se vor pastra pentru o perioada de timp nedeterminata. Dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, sau oricare din drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru orice persoana vizata, pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata operatorului, in mod gratuit . Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, sau sa aflati mai multe informatii despre modul in care va puteti exercita aceste drepturi, contactati Serviciul Marketing, str. Nichita Stanescu nr. 16-18, Cluj-Napoca, tel. 0364-803803, e-mail marketing@eximtur.ro. Regulamentul promotiei poate fi consultat la sediile Eximtur, sau la www.eximtur.ro.