Protectia datelor cu caracter personal
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
 
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, SOCIETATEA AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
 
Scopul colectarii datelor este: oferirea unor servicii de monitorizare prin GPS a autovehiculelor si a traseului parcurs, emiterea facturilor de servicii, colectarea creantelor legate de acestea precum si rezolvarea solicitarilor dumneavoastra în legatura cu activitatea desfasurata de AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
 
Datele dumneavoastra ne sunt necesare in scopul asigurarii serviciilor de monitorizare/securitate autovehiculului. Refuzul dvs. determina imposibilitatea furnizarii de catre AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A a serviciilor ori bunurilor.
 
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii desemnati ai societatii, persoana vizata, parteneri contractuali ai AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., alte companii din acelasi grup cu AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. sau societatilor bancare la care clientii au deschise conturi si pe care le-au comunicat catre  AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A..
 
Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.?
?DA ?NU
 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. din Cluj-Napoca. Str. Minerilor, nr. 63, jud. Cluj. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
 
 Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.
___________________________________________________________________________________
Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 Modalitatea de informare „verbal" se utilizeaza, în mod exceptional, în situatia în care nu se poate realiza informarea în alte modalitati (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, daca acestea sunt înregistrate).